България в еврозоната

Време е за действия

Не, България не е готова за членство в еврозоната. Маастрихтските критерии са само част от изискванията. Заявката за членство в еврозоната означава план за реформи, и то такива, които повишават жизнения стандарт. Това е голямата национална цел, която липсваше през последните години.

Банков съюз

Банковият съюз не се ограничава само до еврозоната. Той има три стълба – Единен банков надзор, Единен механизъм за преструктуриране (на банки) и европейска схема за гарантиране на депозити. България няма категорична позиция

евро

ERM2

Механизмът на валутните курсове е едно от предварителните условия за присъединяване към еврозоната, чиято цел е да тества устойчивостта на заложения курс спрямо еврото. След присъединяването на Латвия и Литва към еврозоната (през 2014 и 2015 г.) в него е само Дания.

евромонети

Еврозона

Еврозоната обединява 19 страни-членки на ЕС, чиято обща валута от 1999 г. е еврото. Всички страни в ЕС (без Дания и Великобритания) са задължени да покрият критериите за членство и да спазват фискалните правила, при изключенията, предвидени в Договора.

Анализи и дискусионни материали

 • Еврото
  Членството в еврозоната - заплахи и недостатъци
 • евро
  Валутен механизъм ІІ (ERM ІІ)
 • Банковият съюз и пътят на България към еврозоната
 • Еврогрупа
  Новите дрехи на еврозоната
 • summit
  България в еврозоната - план за реформи

Речено-несторено

При изпълнение на ангажиментите, заложени в настоящото споразумение,
очакваме през втората половина на 2009 г. или на 1 януари 2010 г. България
да се присъедини към еврозоната, а БНБ – към евросистемата.

Поглед отвън

Компаниите ще трябва сериозно да обмислят къде точно в Източна Европа искат да инвестират. Могат да избират между страна като Полша, която погребва върховенството на закона, и България, която иска да влезе в еврозоната. (…)

Съмненията са подходящи. Десетилетие след присъединяването към ЕС, България все още е корумпираният бедняк на Съюза. Стопанската продукция на глава от населението е само 7 000 евро. За сравнение: Германия достига 42 000 евро, а най-богатата държава в ЕС Люксембург дори 103 000 евро. Тези ясни разлики противоречат на целта за сближаване.

На фокус

Какво ще се промени за мен?

Ще се вдигнат ли двойно цените?

Това е най-устойчивият страх от присъединяване към еврото. В нито една страна, присъединила се към еврото не е отчетено двойно вдигане на цените след въвеждането му.

Проинфлационен ефект има, но той е по-малък. Той върви главно по две линии:

 • еднократен ефект от загръгляване на цените. У нас поради близостта на текущия курс (1.95583 лева за евро) до кръгла стойност, той няма да е голям;
 • ефект, дължащ се на ръста на доходите (заплати и печалби) след присъединяването, тъй като се предполага, че приемането на еврото ще доведе нови инвестиции и ще подобри перспективите на бизнеса.

Правилното изчисляване на проинфлационния ефект от въвеждането на еврото изисква да определим базов сценарий (при запазване на лева). Това е важно, тъй като в период от няколко години винаги се натрупва инфлация, която е по-изразена спрямо отделни групи стоки – например, горива, цена на водата, наеми. Но други стоки – например, телефонни разговори поевтиняват.

Една илюстрация за това как търсенето на причинно-следствена връзка на база лични наблюдения може да е подвеждаща: в сравнение с периода преди влизане на България в ЕС, билетите за концерти поскъпнаха около 5 пъти. Но средното поскъпване в този период е 1.36 пъти, тоест инфлацията е 36.4%.

Ето защо е неправилно:

– да се дават примери само за отделни стокови групи, които са поскъпнали;

 • да се твърди, че е налице причинно-следствена връзка (например, поскъпване на билетите за концерти поради членството в ЕС) само заради съвпадение във времето.

Споделете информация по темата

Еврозоната отблизо

0
млн. души
0
трлн. евро БВП
0
трлн. евро износ
0
страни