Банков съюз

Банковият съюз не се ограничава само до еврозоната. Той има три стълба – Единен банков надзор, Единен механизъм за преструктуриране (на банки) и европейска схема за гарантиране на депозити. Той не е формално условие за ERM2, но се изисква в редица документи на ЕК. България кандидатства за т. нар. тясно сътрудничество – механизъм за страни извън еврозоната.

евро

ERM2

Механизмът на валутните курсове е едно от предварителните условия за присъединяване към еврозоната, чиято цел е да тества устойчивостта на заложения курс спрямо еврото. След присъединяването на Латвия и Литва към еврозоната (през 2014 и 2015 г.) в него е само Дания, която си е извоювала изключение за еврото.

евромонети

Еврозона

Еврозоната обединява 19 страни-членки на ЕС, чиято обща валута от 1999 г. е еврото. Всички страни в ЕС  са задължени да покрият критериите за членство (без Дания и Великобритания) и да спазват фискалните правила и изискванията на Пакта за стабилност и растеж, при изключенията, предвидени в Договора.

Тема на фокус

Последни новини и анализи за ERM 2

Актуално

Речено-несторено

При изпълнение на ангажиментите, заложени в настоящото споразумение,
очакваме през втората половина на 2009 г. или на 1 януари 2010 г. България
да се присъедини към еврозоната, а БНБ – към евросистемата.

Акцент

Какво ще се промени за мен?

Ще се вдигнат ли двойно цените?

Това е най-устойчивият страх от присъединяване към еврото. До голяма част той се дължи на коментари на хора, които не работят добре с числа. В нито една страна, присъединила се към еврото, не е отчетено двойно вдигане на цените след въвеждането му. В някои страни като Гърция дори може да се види, че след въвеждането на еврото (2001 г.) цените растат по-бавно.

Проинфлационен ефект може да има, но той ще бъде малък. Той върви главно по две линии:

  • еднократен ефект от загръгляване на цените. У нас поради близостта на текущия курс (1.95583 лева за евро) до кръгла стойност, той няма да е голям;
  • ефект, дължащ се на ръста на доходите (заплати и печалби) след присъединяването, тъй като се предполага, че приемането на еврото ще доведе нови инвестиции и ще подобри перспективите на бизнеса. Това е естествен процес.

Правилното изчисляване на проинфлационния ефект от въвеждането на еврото изисква да определим базов сценарий (при запазване на лева). Това е важно, но трудно за изчисляване. В период от няколко години винаги се натрупва инфлация, която е по-изразена спрямо отделни групи стоки – например, горива, цена на водата, наеми. Но други стоки и услуги – например, телефонни разговори или черна техника, вероятно ще поевтиняват, включително защото въвеждането на еврото ще улесни търговията.

Една илюстрация за това как търсенето на причинно-следствена връзка на база лични наблюдения може да е подвеждаща: в сравнение с периода преди влизане на България в ЕС, билетите за концерти поскъпнаха около 5 пъти. Но билетите за самолет поевтиняха рязко. По официални данни средното поскъпване в този период е 1.36 пъти, тоест инфлацията е 36.4%.

Ето защо е неправилно:

– да се дават примери само за отделни стокови групи, които са поскъпнали;

– да се твърди, че е налице причинно-следствена връзка (например, поскъпване на билетите за концерти поради членството в ЕС) само заради съвпадение във времето.

Ще девалвира ли левът?

В множество документи България е заявила, че ще запази валутния борд до присъединяването към еврозонанта. Може да се каже, че има политически консенсус за това. Валутният курс е записан в Закона за БНБ.

На теория преди приемането в ERM ІІ трябва да се проведат преговори за определяне на валутния курс. Нищо не налага той да бъде променен. На този етап девалвация на лева е спекулативна прогноза.

Отговаря: Иванина Манчева

Еврозоната отблизо

0
млн. души
0
трлн. евро БВП
0
трлн. евро износ
0
страни