България подаде заявка за Банковия съюз

България подаде заявка за Банковия съюз

Posted on

България изпрати официалното заявление за осъществяване на близко сътрудничество с ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013. Присъединяването към този механизъм, чрез който страни извън еврозоната участват в първия стълб на Банковия съюз, е част от пътната карта за присъединяването на България към еврозоната и на българския лев към механизма ERM 2.

Министърът на финансите Владислав Горанов, който бе упълномощен за това от Министерския съвет, подчерта, че това формално решение е в резултат на дългогодишна комуникация между българските власти и страните от еврозоната, ЕК и ЕЦБ. Той припомни, че на 12 юли 2018 г. от страна на държавите членки на еврозоната и Дания, която е в механизма ERM 2, беше подкрепена позицията, според която от сега занапред всички държави членки, които имат желание да се присъединят към еврозоната, респективно преди това към валутния механизъм ERM 2, трябва да установят близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор.

В резултат на тази заявка ще започне да тече проучване от страна на ЕЦБ доколко нашето законодателство ще бъде адаптирано, така че надзорните решения на ЕЦБ да имат правна сила и да са директно приложими за тези български банки, за които Банката прецени, че иска директно да упражнява надзорни функции, обясни финансовият министър. „В съответствие с правилата подобно проучване трае от 6 до 12 месеца, като то много зависи от това доколко ние ще успеем да адаптираме бързо националното законодателство с оглед да гарантираме стабилността на актовете на ЕЦБ и тяхната приложимост в него и в националната макропруденциална правна рамка“ – допълни Горанов.

Освен официалното заявление за осъществяване на близко сътрудничество с ЕЦБ по отношение на банковия надзор, страната ще изпрати и проект за изменение на българското законодателство, с което ние ще заявим нашето виждане как българското законодателство трябва да бъде променено, така че да отговаря на изискванията на Регламента. Горанов уточни, че в срока по Регламента – от 6 до 12 месеца, ако ЕЦБ одобри осъществяването на близко сътрудничество и осъществим допълнителните ангажименти, които сме описали в писмото от 29 юни т.г., страните членки са заявили, че ще подкрепят присъединяването на българския лев към ERM II.

Според министъра позицията на Еврогрупата на 12 юли в Брюксел, е изключително позитивен знак, защото за първи път, черно на бяло, откакто сме в ЕС, държавите членки от еврозоната се ангажират с конкретни срокове и с конкретни решения по отношение на българската перспектива за еврозоната. Министърът каза още, че влизайки в еврозоната, ще започнем да участваме в решенията, свързани с паричната политика на ЕС и това е едно от най-малките предимства, които ще получим, освен увеличаването на доверието в нашата икономика, намаляването на транзакционните разходи за бизнеса, стабилност. „Имам уверението на нашите европейски партньори, че независимо, че част от критериите, заложени в нашето писмо за намерение, са трудно измерими, ние ще бъдем третирани партньорски и че единственото нещо, което се иска от нас е да докажем, че можем да изпълняваме правилата, по които функционира еврозоната“.

В отговор на въпрос на журналисти финансовият министър уточни, че проучвателният период включва оценка на качеството на активите на банките, ще мине оценка от страна на ЕЦБ доколко сегашната банкова система е в добро здраве, за което министър Горанов заяви, че няма никакви притеснения, защото правилата и макропруденциалните изисквания, независимо че в момента се осъществяват като надзор от БНБ, са еднакви за държавите в ЕС. Министърът уточни, че ЕЦБ ще прецени кои банки да минат директно под нейния надзор, като това тя ще реши в рамките на тези 12 месеца, в които ще се извърши преценка дали и кога сме готови да осъществим близко сътрудничество по отношение на банковия надзор. Той коментира, че това ще влезе в сила и ще произведе действие в момента, в който се сключи споразумение с ЕЦБ, след положително решение от страна на Банката, че сме готови да го направим.