Home » Archive by Category "Анализи"

Изпълнение на критериите за членство в еврозоната

Прието е да се смята, че България изпълнява критериите за приемане към еврото. Това е вярно, що се отнася до Маастрихтските критерии, но редица документи на ЕК и ЕЦБ показват, че решението за приемане на една страна не се основава само на тях. Преценката няма да е механична. За присъединяването към ERM ІІ поначало няма […]

Членството в еврозоната – заплахи и недостатъци

Докато влизането в еврозоната има безспорни предимства като отпадане на валутния риск, понижение на лихвените проценти и укрепване на банките и банковия надзор, мнозина се питат каква е цената на това и дали икономически слаба страна като България няма да загуби повече, отколкото да спечели. Хората у нас вярват на валутния борд, който издържа вече […]